ضمانت نامه : ورقهای پلی کربنات تخت و چند جداره و تحول یافته طرح (S) دارای لایه مقاوم در برابر اشعه با ضمانت ده ساله می­باشد.

۱- اگر در طی ده سال پس از خرید ورق دچار شکستگی گردد و علت شکستگی وجود اشکال در تولید ورق باشد و یا مربوط به شرایطی باشد که ذکر خواهد گردید خریدار ورق در ازای تحویل ورق معیوب و رسید اصلی خرید در طی مدت ۱۴ روز ورق جایگزین معیوب خواهد شد.

۲- در شرایطی که در طول مدت هفت سال از زمان خرید، ورق دچار زرد شدگی شدید شود و یا میزان عبور نور به شدت کاهش یابد و این ایراد به دلیل وجود مشکل در خط تولید ورق و با شرایطی که در زیر می­آید باشد، شرکت کاراپلیمر کاوه ورقهای سالم را جایگزین کل ورقهای معیوب خواهد نمود.

۳- اگر زرد شدن و کاهش شفافیت ورق پس از مدت ۷ سال و قبل از ده سال از زمان خرید ورق روی دهد شرکت کارا پلیمر هنگامی که ورق معیوب را از خریدار تحویل می­گیرد قیمت اصلی را به ازای هر ماه از زمان تحویل ورق معیوب تا پایان ده سال را محاسبه نموده و به همان مقدار ورق تحویل خواهد داد. لازم به ذکر است که باید ورق معیوب و رسید اصلی خرید آن و ضمانت­نامه مربوط به شرکت کارا پلیمر کاوه عودت داده شود. این ضمانت­نامه فقط ورقهای ساخته شده توسط شرکت کارا پلیمر کاوه و تمیز شده براساس دستور العمل شرکت تعلق می­گیرد.

لازم به ذکر است که ورقهای طراحی شده در برابر سائیدگی مقاومت ندارند. هیچ ضمانتی در قبال مقاومت در برابر سائیدگی (خراش) به این محصول تعلق نمی­گیردهمچنین ضمانت نامه شامل هزینه­های نصب مجدد، هزینه ساخت یا هر نوع نقص دیگر بجز شکستگی و زرد شدن و از دست دادن شفافیت که ممکن است رخ دهد نمی­شود. (چه بصورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم)

  1. شکستگی : در هنگام نصب با رعایت اصول توصیه شده در صورتیکه ورقهای شرکت کاراپلیمر کاوه و یا در هنگام کار دچار شکستگی شود و این شکستگی بخاطر نقص در تولید ورق باشد و توسط کارشناس شرکت کارا پلیمر کاوه نیز تأیید شود. شرکت کارا پلیمر کاوه براساس شرایط مندرج در این ضمانت­نامه ورق­ها را جایگزین خواهد نمود.

۵- این ضمانت­نامه به ورقهای ساخته شده و تمیز شده (براساس دستور العمل­های شرکت کارا پلیمر کاوه) تعلق می­گیرد برای کاربرد مختلف و برای همه موارد مصرف نمی­توان یک نوع ماده را بعنوان نشکن معرفی کرد.

۶- زرد شدگی و شفافیت : ضمانت نامه در برابر زرد شدن و کاهش شفافیت فقط برای ورقهای شفاف براساس دستور العمل داده و راهنمای ارائه شده هیچ مسئولیتی را به عهده نمی­گیرد و عدم اطلاع مشتری از ضوابط و قواعد قرارداد دستور العمل ارائه شده موجب سلب مسئولیت از او نخواهد شد.

۷- این ضمانت­ نامه به کاهش انتقال نور بیش از حد زرد شدن که منجر به ایجاد کیفیت نامطلوب گردد تعلق می گیرد ولی به کاهش شفافیتی که بر اثر گرد و غبار و گرد گرفتگی در شرایط جوی و همچنین خراشیدگی که ایجاد شود تعلق نمی­گیرد.

۸- شرکت کارا پلیمر کاوه برای هیچ آسیب خاص، آسیب فرعی و آسیب­­هایی که ناشی از عدم بی­رویه در مصرف برق و رعایت نکردن قرار داد فروش یا روش مصرف ورق باشد هیچ­­گونه ضمانتی نمی­دهد.تحت هیچ شرایطی شرکت کارا پلیمر کاوه مسئولیت پرداخت بیش از هزینه­های اصلی فروش (که بصورت ورق بوده­است) را نخواهد داشت.

۹- تمام ورق­های کارا پلمیر کاوه با لایه ضد UV محافظت شده که مهر و آرم شرکت روی آن حک شده­است عدم اطلاع مشتری باعث سلب مسئولیت از وی نمی­شود.

۱۰- اجرای پروژه توسط نصاب هایی باید انجام گیرد که مورد تایید نمایندگی های فروش شرکت کارا پلیمر کاوه بوده باشد

۱۱- در موقع نصب سمت  UV  که در ورق های شرکت کارا پلیمر کاوه با چاپ روی محافظ مشخص گردیده رو به آفتاب قرار گیرد.

۱۲-کلیه دستور العمل های چاپ شده روی سلفون ورق و وبسایت شرکت کارا پلیمر کاوه باید رعایت شود.

۱۳-شرکت درمقابل ورق هایی که آرم اصلی و لوگوی شرکت کارا پلیمر کاوه را نداشته باشد مسئولیت نمی پذیرد.

روش تمیز کردن ورق های پلی کربنات تخت و چند جداره و تحول یافته طرح S) ):

الف)در معرض آفتاب ورق را تمیز نکنید

ب) شستشو با آب را تکرار کنید و با پارچه نرم سطح را خشک نموده از ماندن لکه آب جلوگیری شود.

ج)از پارچه نرم یا ابر باید استفاده کرد و به آرامی شستشو دهید تا باقیمانده غبار و جرم پاک شود. سطح را نخراشید و از برس استفاده ننمائید. پوشش در برابر سایش مقاوم نمی­باشد

د) ورق را با آب ولرم و گرم و صابون بشوئید