دستور العمل نصب و نگهداری پانل­های پی وی سی و کاربرد آنها:

بطور کلی برای نصب دیوار پوش­های پی وی سی  (پانل­ها) از دو روش استفاده می­شود:

۱) نصب مستقیم به روی دیواره گچ و خاک

۲) نصب بوسیله شاسی زیرسازی فلزی

نصب مستقیم برروی دیواره گچ و خاک:

در صورت دیوار گچ و خاک تراز (شاقولی) و عدم وجود هرگونه رطوبت، ترک خوردگی و…در سطوح بنایی، پانل­­های پی وی سی توسط میخ کوب یا منگنه کوب بادی بر روی دیوار داخلی نصب می­گردد.

نصب بوسیله شاسی زیر سازی فلزی:

مناسب­ترین روش نصب پی وی سی به همراه زیر­سازی فلزی می­باشد.

مزایای نصب پی وی سی با زیر سازی فلزی:

۱- ایجاد تراز تا ۷ سانتیمتر بیرون آمدگی و در صورت وجود هرگونه ناترازی در دیوار اصلی

۲- عبور تأسیسات برقی، عایق صوتی، حرارتی و… از فضای خالی پشت پانل تا دیوار اصلی

۳- امکان جمع آوری و جابه جایی دیوارپوش بدون آسیب رساندن به پانل­های پی وی سی

۴- سازگاری پروفیل­های گالوانیزه ۴۷F – براکت- ریسمان – اتصالات (پیچ – رول پلاک- پیچ پروانه­­ای، میخ چاشنی، منگنه کوب بادی، میخکوب) و پروفیل گالوانیزه رانر و استاندارد (جهت ایجاد دیوار پارتیشن)

مراحل اجرای دیوار پوش پی وی سی:

الف) بر روی دیوار داخلی بنا :

۱- تمامی فضاهایی که قرار است بر روی پانل­های پی وی سی کار شود باید ابتدا توسط کارشناس بازدید شود و با توجه به شرایط پروژه انواع مصالح دیوار اصلی محل نصب تأسیسات برقی، مکانیکی، وجود رطوبت و…) جزئیات اجرای متناسب ارائه گردد.

۲- با توجه به نقشه و نوع چیدمان زیرسازی خلاف جهت پانل­های پی وی سی درنظر گرفته می­شود. (برای مثال در صورتی که شاسی زیرسازی در راستای عمودی نصب گردد پانل­های پی وی سی آن در جهت افقی قرار می­گیرد.)

۳- خط تراز را بر روی دیوار مشخص نموده (با استفاده از ریسمان، ترازلیزری و…) و به فواصل ۵۰ سانتیمتر، براکت­ها توسط پیچ و رول پلاک به دیوار اصلی اتصال داده می­شود.

۴- پس از نصب یک ردیف از براکت­ها، ردیف­های دیگر به فواصل ۵۰ سانتیمتر بر روی دیوار پیچ و رول پلاک می­شود.

۵- با توجه به حجم عبور تأسیسات و نا ترازی دیوار، پروفایل­های ۴۷F را به میزان حداکثر ۷ سانتیمتر از دیوار اصلی به براکت­ نصب شده و پیچ  می­گردد.

۶- بعد از اتمام زیرسازی نصب پانل­های PVC خلاف جهت پروفایل­های ۴۷F شروع می­گردد. پانل­های پی وی سی توسط زبانه­هایی که در کناره­های آن وجود دارد به یکدیگر چفت و بست می­شوند.

۷- مرحله پایانی اجرا مربوط به نصب ابزارهای پی وی سی ابزارهای لبه دیواری نبشی ثابت و تاشو، قرنیزو … می­باشد که  توسط چسب به پانل اتصال می­یابند.

ب) بر روی دیوارهای کاذب:

۱- در صورت عدم وجود دیوار بنایی با استفاده از پروفیل­های گالوانیزه رانر و استاد نسبت به ایجاد دیواره­ای کاذب (پارتیشن)  اقدام می­گردد. رانر سازه­ای U شکل بوده که استاد­های U شکل را دربر می­گیرد. وبا توجه به نقشه  و جهت نصب پانل­ها به فواصل۵۰ سانتیمتر قرار داده می­شوند.

۲- ما بین رانرهای نصب شده، استادها به فواصل ۵۰ سانتیمتر قرار داده می­شود.

۳- بعد از اتمام اسکلت فلزی دیوار کاذب، پانل­ها خلاف جهت استادها به سازه پیچ  می­گردد.