پانلهای روکش لیمینیشن پی وی سی:
پانلهای روکشدار)لیمینیشن( PVC کارا پلیمر کاوه برای پوشش سطح دیوارها و نماهای داخلی به
کار میرود که شرکت کارا پلمیر کاوه با طرح و رنگهای مختلف اقدام به تولید آن نموده است.
این پانلها بهترین روش برای نازک کاری مکانهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی بوده و
میتواند بر روی دیوارهای ناهموار کچکاری شده نیز به کار برود. دیوارپوشهای کارا پلیمر
کاوه بهترین جایگزین پانلهای دیواری چوبی چند لا بوده و با داشتن عمر مفید بالا نیاز به صرف
هزینه برای تعمیر و بازسازی دیواری را از بین میبرد و پانلهای کارا پلیمر کاوه با ضخامت ۸
میلیمتر و عرض ۰۲ سانتی متر و طول ۶ متر با رنگها و طرحهای مختلف تولید میگردد.
مزایای پانلهای پی وی سی )دیوار پوش( عبارتند از:
۱ ایجاد پوشش زیبا و مناسب برای دیوارهای ساختمان –
۰ سبکسازی ساختمان –
۳ کاهش میزان عبور صدا –
۴ قابلیت ضربهگیری –
۵ ضد حشره و باکتری بودن –
۶ نظافتپذیری آسان و قابل شست وشو بودن –
۷ انعطافپذیری –
۸ مقاوم در برابر تابش نور – UV
۹ مقاوم در برابر رطوبت –
۱۲ عایق بودن در برابر حرارت –
۱۱ مقاوم بودن درمقابل حرارت –
۱۰ نصب سریع و آسان –
۱۳ صرفهجویی در انرژی و سوخت –