واحد کنترل و کیفیت

معمولاً هر شرکتی برای جلوگیری از هر نوع عیب و ایراد احتمالی در محصول و رسیدن محصول بدون اشکال و نقص بدست مشتری به یک کنترل استراتژیک نیاز دارد تا هم رضایت مشتریان خود را فراهم کند و هم کیفیت و مرغوبیت تولیدات خود را ارتقاء بدهد لذا شرکت کارا پلیمر کاوه‌ نیز برای رفع هر نوع مشکل و پیشگیری از هر نوع عیبی مراحل تولید را به وسیله واحد کنترل از بدو ورود مواد اولیه به خط تولید و حین تولید و پایان تولید مورد نظارت دقیق و بازرسی قرار می‌دهد و محصولات را به لحاظ مقاومت،‌رنگ، ابعاد، ضخامت و روکش‌بندی لایه UV به طور مستمر مورد ارزیابی قرار می‌دهد و به وسیله سیستم‌های آزمایشگاهی و دستگاههای سنجش مرغوبیت نتایج را بطور مرتب ثبت، ضبط نموده و به مسئولین ذیربط گزارش می‌دهد.